S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

E-shopReklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU www.czechbracelet.cz

 Úvodní ustanovení

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) prodávajícího THOMAS SILVERTONNI, s.r.o., IČ 01895541, DIČ CZ01895541, se sídlem Mazovská 479/8, Praha 8 Troja, 181 00, jako provozovatele internetového obchodu czechbracelet.cz (dále jen jako „prodávající“).
 2. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a VOP ještě před odesláním závazné objednávky.
 3. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje.

 Záruční podmínky

 1. Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce, zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.
 2. Kupujícímu je doporučeno při převzetí balíku prohlédnout zboží nebo bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li dodané zboží kupujícímu vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 3. Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

 Postup při reklamaci zboží

 1. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit výhradně v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Reklamované zboží je kupující povinen zaslat na výše uvedenou adresu prodávajícího. Spolu s reklamovaným zbožím je třeba přiložit písemní popis vad a sdělení, jakým způsobem se vada projevuje. K oznámení o reklamaci je kupující povinen přiložit kopii daňového dokladu.
 3. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace.
  Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo neodborným používáním zboží nebo jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
 5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
 6. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 Vyřízení reklamace

 1. Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží.
 2. V případě, že prodávající reklamaci uzná, vrátí kupujícímu kupní cenu nejpozději do 30 dnů ode dne uznání reklamaci, a to způsobem zvoleným kupujícím.
 3. Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
 4. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.
 5. Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

 Závěrečné ustanovení

 1. Tento reklamační řád je platný od 1.4.2018.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

YTE2M